Ledande leverantör av babyprodukter

Nappflaskor

Options​ +

Bred Hals

& Dinappar

Nappflaskor

Options​ +

Smal Hals

& Dinappar

Glas flaskor 

Options +

Bred Hals

Silkonskydd

för glasflaskor​

Bred / Smal Hals

Bröstpumpar

Läpp-Gomspalt​​

Muggar​

Bitring​

Tillbehör​

Husläkaren Dr Craig Brown insåg problemet med luftbubblor i nappflaskan när han matade sitt eget barn med en traditionell nappflaska.

Efter många års forskning utvecklade han Dr Brown´s Natural Flow System.

Det unika systemet består av en nappflaska med en patenterad invändig luftventil som tar bort luftbubblor och vakuum i modersmjölken, mjölkersättningen och i alla andra typer av vätska.

När man använder Dr Brown´s nappflaskor så förhindrar man orsakerna till de välkända magbesvär, som ofta kallas för kolik och det är dessutom medicinskt bevisat att risken för mellanöronsproblem reduceras.

Vilka är fördelarna?

. Förhindrar de mest välkända orsakerna till magbesvär, typ kolik.

. Reducerar risken för mellanöronsbesvär

. Den patenterade invändiga luftventilen garanterar att ingen luft eller vakuum utvecklas i vätskan.

. Kontrolltestad vid över 450.000 måltider

. Mer behaglig för barnet eftersom det kan suga i sin egen takt. Den patenterade ventilen garanterar att nappen inte kollapsar, så att måltiden kan njutas utan avbrott.

Varför är Dr Browns Natural Flow System så bra?

I alla traditionella nappflaskor kan man se hur luftbubblor bildas i vätskan under måltiden. Orsaken till detta är det vakuum som bildas och drar med sig luft in genom nappen och vidare in i flaskan.

Bubblorna blandas med vätskan och mängden av luft som barnet riskerar att svälja under matningen fördubblas. Detta händer inte om man använder Dr Brown´s nappflaskor.

Den invändiga luftventilen garanterar att inga luftbubblor eller vakuum bildas under måltiden.

Att svälja luft under matningen kan vara orsak till olika magbesvär är ett välkänt problem.

Hur kan Dr Brown´s nappflaskor reducera risken för mellanöronsinflammation?

Det vakuum som skapas i vanliga nappflaskor tvingar barnet att suga hårdare och hårdare för att få i sig en jämn ström av vätska. Dr Craig Brown har bevisat att denna kraftiga sugning kan orsaka ett negativt tryck inne i mellanörat.

Trycket kan transportera skadlig vätska in i mellanörat och medicinska studier bekräftar att detta tryck kan medverka till inflammation i mellanörat.

Den patenterade ventilen ser till att barnet inte behöver suga onaturligt hårt.

I motsats till vanliga nappflaskor upprätthåller Dr Browns Natural Flow System ett positivt tryck genom hela måltiden. Det kan sammanliknas vid utdrivningseffekten vid bröstmatning.

Den positiva effekten av dessa egenskaper har blivit testat genom utsänding av frågeformulär till över 1.000 mammor, som varit i kontakt med mödravårdscentraler i samband med att barnet har haft magbesvär av den typ som kallas för kolik.

Den enda förändringen av den dagliga måltidsrutinen som gjordes, var introduktionen av Dr Brown´s Natural Flow System. Efter minst 50 måltider med det nya systemet, blev mammorna tillsagda att fylla i frågeformulären.

Svaren blev registrerade och resultaten visar följande:

RESULTAT:

·​94% av mammorna hävdar att barnets magbesvär upphörde helt eller blev väsentligt reducerat under loppet av 20 måltider.

·​Den enda förändringen i barnets dagliga måltidsrutiner var introduktionen av Dr Brown´s nappflaska.

·​Barnet började att använda den nya nappflaskan efter i genomsnitt 8,2 veckor. Detta visar att mammorna i undersökningen mest troligt har använt andra typer av nappflaskor i en period innan det nya systemet började användas.

·​Varje barn använde Dr Brown´s nappflaska i genomsnitt 12,16 veckor.

·​Med ett genomsnitt på 5-6 måltider om dagen representerar undersökningen ett test av över 450.000 måltider.

Detta är den största undersökningen av denna typ som någonsin har utförts i hela världen, och det har tagit 3 år att fullföra studierna.

Vi är överbevisade om att dessa dramatiska resultat har uppnåtts tack vare att Dr Brown´s Natural Flow System upprätthåller det positiva trycket och eliminerar vakuum och bubblor genom måltiden.

​Positivt tryck ger positivt resultat